Nauczyciele nieobecni:

 Małgorzata Kafara 22 - 25.10.2021