aktualności

Druk rewersu na instrument pdf

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2021/22:

 

Nauczyciele nieobecni:

Jan Cielecki  21.09 - 24.09.2021

Marek Gumiela 21.09 - 24.09.2021

Barbara Karpała 23.09 - 25.09.2021

 

 W dniu 24.09.2021 zajęcia klasy 2 B z p. Małgorzatą Kafarą oraz Chór dziecięcy (grupa II) z p. Barbarą Pieczarą są odwołane.