Nauczyciele nieobecni:

Filip Słowiak 15 - 26 11 2021 r.

Jan Ignatjuk 19 - 26.11.2021 r.

Ewa Miśkowicz 22 - 26.11.2021 r.

Jan Cielecki 22 - 30.11.2021 r.

Jolanta Błażejewska-Majda  23.11 - 04.12.2021 r.

Sławomir Kokosza 23.11 - 3.12.2021 r.

Katarzyna Łętowska 24 - 26.11.2021 r.