Articles

  
K. StępieńZ głębokim smutkiem i żalem żegnamy panią
 
Krystynę Rój – Stępniową,
 
w latach 1970-1990 dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie,
pedagoga o niebywałej dobroci, wielkim sercu dla dzieci i młodzieży,
zawsze oddanego szkole i kadrze pedagogicznej,
do ostatnich chwil swojego życia wielkiego przyjaciela szkoły.
 
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Szkoły Muzycznej I Stopnia Nr 1
im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie
 
 
Nekrolog K. Stępień 
 
 

kliknij w instrument aby go zobaczyć i usłyszeć

SKRZYPCE

skrzypce

 FORTEPIAN

fortepian

 FLET

flet

 ALTÓWKA

altówka

 KLAWESYN

klawesyn

 OBÓJ

obój

 WIOLONCZELA

wiolonczela

 

FAGOT

fagot

KONTRABAS

kontrabas

 

KLARNET

klarnet

HARFA

harfa

 

SAKSOFON

saksofon 

 

 GITARA

gitara

 

 TRĄBKA

trąbka

   

WALTORNIA

waltornia

     PUZON 

puzon

      PERKUSJA

bębny

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Opiekunowie

W związku z sytuacją epiedemiczną i kolejnych obostrzeniach ogłoszonych przez Premiera RP na podstawie §2b. 1. 1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389; uwzględnione zmiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(opublikowane: Dz.U. z 2020 r. poz. 493; uwzględnione zmiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111) uprzejmie informuję,

że od dnia 26 października 2020 r. do dnia 03 stycznia 2021 r.  (przerwa świąteczna w dniach 23 - 31 grudnia 2020 r.)
wszystkie zajęcia szkolne będą odbywać się w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

a ferie zimowe odbędą się w dniach  04  - 17 stycznia 2021 r. 

Czytaj więcej...

Deklaracja dostępności

Szkoła Muzyczna I Stopnia Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępnośćdo swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • strona nie posiada mapy: mapy strony zostanie utworzona w najbliższym czasie

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
Skróty klawiaturowe
 • Na stronach www.wiechowicz.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Zawiślak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 48124114905
 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Do budynku jest wejście po schodach (4 stopnie), brak podjazdu i windy. W budynku są schody prowadzące na piętra (1 i 2), nie ma windy osobowej. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.