wiech

Nasz patron

14 grudnia 1974 r.odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Stanisława Wiechowicza. "Echo Krakowa" z 16 grudnia 74 r. tak pisze o tym fakcie: "W sobotę w Państwowej Szkole Muzycznej nr 1 przy ul. Basztowej 23 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Stanisława Wiechowicza wybitnego kompozytora i pedagoga, który od końca wojny do śmierci w 1963 r. związany był z Państwową Wyższą Szkołą Muzyczną w Krakowie. Był pionierem powojennego szkolnictwa muzycznego. Wykształcił muzyków tej klasy, co Penderecki, Meyer, Bujarski. W czasie uroczystości w Szkole nr 1 wiceprezydent m. Krakowa J. Jaworski odsłonił tablicę pamiątkową, a młodzież złożyła uroczyste przyrzeczenie. Następnie prorektor PWSM - Krzysztof Meyer wygłosił wspomnienie o Stanisławie Wiechowiczu jako pedagogu i twórcy. Uroczystość zakończyło odśpiewanie pieśni St. Wiechowicza." 

 Krótka historia szkoły

budynek

"Początek działania to kilka mieszkań w kamienicy czynszowej przy ulicy Krowoderskiej..." - wspomina Aleksander Tippe były Wizytator SzkółArtystycznych.W kilka miesięcy po wyzwoleniu Krakowa powstała Państwowa Szkoła Umuzykalniająca z siedzibą przy ulicy Krowoderskiej 4, prowadzona przez dyr. Juliusza Webera od dnia 1sierpnia 1945 r. W roku 1949 nazwa Szkoły Umuzykalniającej została zmieniona na Państwowa Szkoła Muzyczna nr 1 mieszcząca się w budynku przy ulicy Basztowej 23 z filią przy ulicy Stromej 5, jej dyrektorem był nadal Juliusz Weber. Od roku 1951 dyrektorem tej placówki zostaje Zdzisław Tryczyński, który pełnił funkcję przez jeden rok Od 1952 roku dyrektorem Szkoły i jej filii zostaje Zofia Przybylska, która kieruje tą placówką do 1968 r.Z kroniki szkolnej oraz dokumentów dowiadujemy się, że 1 września 1952 r. szkoła liczyła 532 uczniów, w tym 351 w dziale dziecięcym oraz 181 w dziale młodzieżowym (fortepian, instrumenty smyczkowe, instrumenty dęte oraz klasa śpiewu solowego). Również w tym czasie powstaje orkiestra symfoniczna jako pierwsza w Polsce w Szkole Muzycznej I st. prowadzona przez wybitnego pedagoga Antoniego Wrońskiego. W 1975 roku Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 sierpnia został powołany Dział Wychowania Przedszkolnego, jako jedyny w Polsce. Powstał on z Eksperymentalnego Studium Muzycznego założonego i prowadzonego w Krakowie w latach 1945 - 1974 przez Krystynę Druszkiewiczową.