Szkoła Muzyczna I Stopnia Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza

mieści się w Krakowie, przy ul. Pilotów 51Ze Statutu Szkoły:

Cele i zadania szkoły:
 1. Rozbudza i rozwija podstawowe zdolności muzyczne,
 2. Przygotowuje świadomych i wrażliwych odbiorców kultury,
 3. Oddziaływuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury,
 4. Przygotowuje najzdolniejszych uczniów do dalszego kształcenia muzycznego.
Szkoła realizuje te cele poprzez:
 1. Prowadzenie zajęć zgodnie z programem nauczania w zakresie zajęć praktycznych i teoretycznych,
 2. Tworzenie możliwości uprawiania muzyki kameralnej zgodnie z umiejętnościami, zainteresowaniami
      i możliwościami uczniów,
 3. Organizowanie koncertów prezentujących osiągnięcia uczniów na wszystkich etapach nauczania,
 4. Zapewniane uczestnictwa zdolnej młodzieży w konkursach i festiwalach regionalnych i ogólnopolskich,
 5. Współdziałanie z placówkami kulturalno - oświatowymi w rozwijaniu działalności artystycznej,