Osiągnięcia - archiwum

 

IX Ogólnopolski Konkurs Kameralny

dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia

w Katowicach

 

 
duet Julia Różycka (skrzypce) z klasy p. Bartłomieja Pęcherskiego i Anna Bugaj (fortepian) z klasy p. Barbary Pęcherskiej zajął III miejsce
duet Oksana Krzemińska (skrzypce) z klasy p. Bartłomieja Pęcherskiego i Dominik Michalik (fortepian) z klasy p. Barbary Pęcherskiej otrzymał wyróżnienie
 
Serdecznie gratulujemy uczniom i pedagogom!
 
2019 04 15 16 Katowice Różycka Bugaj III miejsce 300 2019 04 15 16 Katowice Krzemińska Michalik wyróżnienie 300
 
 
 

 

 
                        
 
 
   
 
 
   
 
  
 
 

XIII Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych "JUPITER 2019"

w Krakowie

 
Jan Żurek z klasy waltorni  p. Marka Gumieli zajął  II miejsce (I nie przyznano)
Piotr Kutnik z klasy trąbki p. Jana Jarosza zajął III miejsce ex aequo
Martyna Szwaja z klasy puzonu p. Grzegorza Salamona zajęła II miejsce
Gabriela Kutnik z klasy trąbki p. Jana Jarosza otrzymała wyróżnienie
wyróżnienia otrzymali nauczyciele: Jan Jarosz, Marek Gumiela i Grzegorz Salamon
oraz akompaniatorzy: Kristina Kutnik, Paweł Domaradzki
 
 
Serdecznie gratulujemy uczniom i pedagogom!
 
 2019 04 12 13 Jupiter J.Żurek II m 3002019 04 12 13 Jupiter P.Kutnik III m 300
2019 04 12 13 Jupiter Szwaja II m 300 2019 04 12 13 Jupiter G.Kutnik wyr 300
2019 04 12 13 Jupiter Gumiela 300 2019 04 12 13 Jupiter Salamon 300
2019 04 12 13 Jupiter K.Kutnik wyr acc 300 2019 04 12 13 Jupiter Domaradzki 1 300
                        
 
 
   
 
 
   
 
  
 

VI Ogólnopolski Cieszyński Konkurs Skrzypcowy

w Cieszynie

 
Wojciech Kapałka z klasy skrzyupiec  p. Bożeny Baran-Darskiej zajął  III miejsce
 
p. Bożena Baran-Darska orzymała dyplom za wyróżniające przygotowanie ucznia
 
Serdecznie gratulujemy uczniowi i pedagogowi!
 
                        
 
 
   
 
 
   
 
  
 

X Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej dla Pianistów

im. Janiny Garści w Lublińcu

 
Tomasz Kania z klasy fortepianu  p. Agnieszki Tęczar otrzymał  wyróżnienie I stopnia
 
 
Serdecznie gratulujemy uczniowi i pedagogowi!
 
                        
 
 
   
 
 
   
 
  
 
 

IV Paris International Music Competition

 

 
Bogna Wojtanowska z klasy fortpeinau  p.Grażyny Hesko Kołodzińskiej zajęła  II miejsce
 
Serdecznie gratulujemy uczennicy i pedagogowi!
 
 2019 04 01 Paris Wojtanowska II miejsce 300
 

 

 
                        
 
 
   
 
 
   
 
  
 

III Ogólnopolski Konkurs dla Uczniów Klas Skrzypiec i Wiolonczeli

Szkół Muzycznych I Stopnia

w Suchej Beskidzkiej

 
Natalia Pałka i Agata Wojtaszek z klasy wiolonczeli p. Aliny Gtochali otzrymały wyróżnienie
 
p. Alina Grochala otrzymała dyplom za wyróżniające się przygotowanie ucznia, a p. Agnieszka Lachcik otrzymała dyplom za wyróżniający się akompaniament
 
Serdecznie gratulujemy uczennicom i pedagogom!
 
   2018 02 8 10 Sucha Wyróżnienie Grochala 300 2018 02 8 10 Sucha Wyróżnienie Lachcik 300
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
   
 
 
   
 
  
 
 

V London International Music Competition

 

 
Bogna Wojtanowska z klasy fortpeinau  p.Grażyny Hesko Kołodzińskiej zajęła  III miejsce
 
Serdecznie gratulujemy uczennicy i pedagogowi!
 
 2019 02 01 Londyn Wojtanowska III miejsce 300
 

 

 
                        
 
 
   
 
 
   
 
  
 

I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny

Libiąż 2019

 
Anna Waśko z klasy fortepianu  p. Barbary Pęcherskiej zajęła III miejsce 
Anna Bugaj z klasy fortepianu  p. Barbary Pęcherskiej otrzymała  wyróżnienie
Dominik Michalik z klasy fortepianu  p. Barbary Pęcherskiej otrzymała wyróżnienie
 
 
Serdecznie gratulujemy uczniom i pedagogowi!
 
   2019 01 12 13 Libiąż Michalik wyróżnienie 300
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
   
 
 
   
 
  
 

VII Ogólnopolski konkurs Wiolonczelowy

w Sochaczewie

 
Amelia Kmita z klasy wiolonczeli  p. Aliny Grochali zajęła II miejsce 
Natalia Pałka z klasy wiolonczeli p. Aliny Gtochali zajęła III miejsce
 
Zofia Wicher z klasy wiolonczeli p. Wiesława Murzańskiego otrzymała wyróżnienie
 
Serdecznie gratulujemy uczennicom i pedagogom!
 
   2019 01 10 Sochaczew Wicher wyróżnienie 300
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
   
 
 
   
 
  
 
 

IV Tokyo International Music Competition

 

 
Bogna Wojtanowska z klasy fortpeinau  p.Grażyny Hesko Kołodzińskiej zajęła  III miejsce
wyróżnienie otrzymała również  nauczyciele p. Grażyna Hesko-Kołodizńska
 
Serdecznie gratulujemy uczennicy i pedagogowi!
 
 2019 01 01 Tokyo Wojtanowska III miejsce 3002019 01 01 Tokyo Hesko 300
 

 

 
                        
 
 
   
 
 
   
 
  
 

XIV Młodzieżowy Miedzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy

im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Poznaniu

 
Amelia Kmita z klasy wiolonczeli  p. Aliny Grochali otrzymała wyróżnienie II stopnia. 
 
 
Serdecznie gratulujemy uczennicy i pedagogowi!
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
   
 
 
   
 
  
 

XIII Miedzynarodowy Festiwal Saksofonowy

w Przeworsku

 
Iga Hadyś z klasy saksofonu  p. Sebastiana Oronia zajęła III miejsce. 
 
 
Serdecznie gratulujemy uczennicy i pedagogowi!
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
   
 
 
   
 
  
 

III Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny

im. Iwony Kuźmy "Pianogranie"

w Krakowie

 
Tomasz Kania z klasy fortepianu p. Agnieszki Tęczar zajął III miejsce ex aequo. 
 
 
Serdecznie gratulujemy uczniowi i pedagogowi!
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
   
 
 
   
 
  
 

Dni Muzykowania Zespołowego i Rodzinnego

III Ogólnopolski Festiwal Zespołów Rytmicznych

w Dobczycach

 
Zespół Interpretacji Ruchowej przygotowany przez p. Małgorzatę Kafarę zajął  I miejsce. 
 
 
Serdecznie gratulujemy uczniom i pedagogowi!