III Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych
im. Bolesława Strawy i Franciszka Krzemińskiego 
w Lublinie

Piotr Kutnik z klasy trąbki p. Jana Jarosza zajął II miejsce

p. Jan Jarosz otrzymał dyplom za wyróżniające przygotowanie ucznia

p. Kristina Kutnik otgrzymała dyplom za wyróżniający akompaniament

Serdecznie gratulujemy uczniowi i pedagogom

2021 06 10 Lublin P. Kutnik II m 300

2021 06 10 Lublin J. Jarosz 300    2021 06 10 Lublin K. Kutnik 300