III Międzynarodowy Konkurs Instrumentalistów i Zespółów Kameralnych
Szkół Muzycznych I i II stopnia w Tymbarku

Pola Fijałka z klasy skrzypiec p. Bartłomieja Pęcherskiego zajęła II miejsce

Oksana Krzemińska z klasy skrzypiec p. Bartłomieja Pęcherskiego zajęła III miejsce

Serdecznie gratulujemy uczennicom i pedagogowi!

2021 06 01 Tymbark P. Fijałka IIm 300 2021 06 01 Tymbark O. Krzmińska IIIm 300