XII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Ireny Rolanowskiej w Krakowie
 
Tomasz Widłak z klasy fortepianu p. Sławomira Kokoszy otrzymał wyróżnienia
 
p. Sławomir Kokosza otrzymał dyplom uznania za wyróżniające przygotowanie ucznia
 
Serdecznie gratulujemy uczniowi i pedagogowi!
 
 
 
2020 03 01 T Widak Krakw Wyrnienie 300  
2020 03 01 S Kokosza Krakw Wyrnienie 300