IV Ogólnopolski Turniej Wiolonczeli i Kontrabasu w Warszawie
 
Adam Banek z klasy kontrabasu p. Grzegorza Frankowskiego  zajął III miejsce
 
Serdecznie gratulujemy uczniowi i pedagogowi!
 
 
 
2020 02 03 05 Warszawa Banek III miejsce 300