The 14th Jan Vychitil International Cello Competition - Prague
 
Stanisław Kaleta z klasy wiolonczeli p. Mikołaja Pęcherskiego  zajął II miejsce
 
Serdecznie gratulujemy uczniowi i pedagogowi!
 
 
 
2020 02 02 Praga St Kaleta II miejsce 300