IX Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy w Sochaczewie

Benjamin Leksycki z klasy wiolonczeli p. Aliny Grochali zajął I miejsce w grupie III

Michał Domagała z klasy wiolonczeli p. Aliny Grochali zajął I miejsce w grupie I

Serdeczne gratulacje dla uczniów i pedagoga

 2021 10 19 Sochaczew B.Leksycki Im 300 2021 10 19 Sochaczew M. Domagała Im 300