III Międzyregionalny Konkurs Wiolonczelowy w Gorzowie Wielkopolskim

Stanisław Kaleta z kalsy wiolonczeli p. Mikołaja Pęcherskiego zdobył GRAND PRIX

Dyplom za wyróżniające przygotowanie ucznia otrzymał p. Mikołaj Pęcherski

Serdecznie gratulujemy uczniowi i pedagogowi

2021 05 15 Gorzów S. Kaleta Grand Prix 300 

2021 05 15 Gorzów M. Pęcherski 300