"The Violin Doc" International Online Festival
 
Stanisław Kaleta z klasy wiolonczeli p. Mikołaja Pęcherskiego zajął I miejsce
 
Serdecznie gratulujemy uczniowi i pedagogowi!
 
 
 
2020 03 07 Wieliczka A Michalczyk III miejsce 300