Stowarzyszenie HARFA DZIECIOM
 
II Oólnopolski Internetowy Konkurs Harfowy 
 
Bruno Wosek z klasy harfy p. Barbary Rykiert otrzymał Dyplom "za piękny dźwięk i wspaniałe muzyczne wrażenie miejsce" i Nagrodę Małgorzaty Komorowskiej
 
Pani Barbara Rykiert  otrzymała podziękowanie za przygotowanie ucznia
 
Serdecznie gratulujemy uczniowi i pedagogowi!
 
 
 
                                 2020 03 07 Wieliczka A Michalczyk III miejsce 300   2020 harfa B Rykiert podzikowanie 300