"The Violin Doc" International Online Festival
 
Stanisław Kaleta z klasy wiolonczeli p. Mikołajaja Pęcherskiego zajął II miejsce
 
Serdecznie gratulujemy uczniowi i pedagogowi!
 
 
 
                                 2020 03 07 Wieliczka A Michalczyk III miejsce 300