XXI Małopolski Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego

w Tuchowie


Tomasz Kania
z klasy p. Agnieszki Tęczar zajął II miejsce
 
 
Serdecznie gratulujemy uczniowi i pedagogowi!