XIV Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy

im. Grażyny Bacewicz

we Wroclawiu

 
Wojciech Kapałka (skrzypce) z klasy p. Bożeny Baran - Darskiej

zajął III miejsce

p. Agnieszka Zahaczewska-Książek otrzymała dyplom za wyróżniający  akompaniament
 
Serdecznie gratulujemy uczniowi i pedagom!

     
 

  W. Kapałka Wrocław 2018 300A. Zahaczewska Wrocław 2018 300