X OGÓLNOPOLSKI KONKURS INSTRUMENTÓW DĘTYCH "JUPITER 2016" w Krakowie
 
I MIEJSCE w kategorii trąbki gr. II zajął Michał Koziński z klasy p. Maurycego Biesiadeckiego
WYRÓŻNIENIE w kategorii klarnetu gr. II otzrymała Zuzanna Bugajska z klasy p. Jana Ignatjuka
 
WYRÓŻNIENIA otzrymał p. Maurycy Biesiadecki oraz akompaniatorzy: p. Kristina Kutnik i p. Paweł Domaradzki
 
serdecznie gratulujemy ucznennicy i pedagogowi!
 
    dyplomy 02     dyplomy 01