Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/21:

  • 2 listopada 2020 r.
  • 02, 04, 05 stycznia 2021 r.