ORKIESTRA

 

25 września 2021 r.

 

Plan prób (aula)

9.00 – 10.30 – I skrzypce

10.45 – 12.15 – II skrzypce

12.30 – 14.00 – altówki, wiolonczele, kontrabasy

 

 

 

 

Nauczyciele nieobecni:

Jan Cielecki  21.09 - 24.09.2021

Marek Gumiela 21.09 - 24.09.2021

Barbara Karpała 23.09 - 25.09.2021

 

 W dniu 24.09.2021 zajęcia klasy 2 B z p. Małgorzatą Kafarą oraz Chór dziecięcy (grupa II) z p. Barbarą Pieczarą są odwołane.