Na podstawie komunikatu Centrum Edukacji Artystycznej wwwinformujemy, że z dniem 18 stycznia 2021 r.
zostają wznowione zajęcia wg dotychczasowych zasad tj. z wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość.

Prosimy o bieżące sledzenie strony szkolnej - w miarę zmian będziemy podawać kolejne informacje.