7-13

6° Concorso Musicale Internazionale CITTÀ DI PALMANOVA PREMIO ALLE SCUOLE "PALMANOVA CITTÀ UNESCO" PREMIO CORALE "LUCIA FERIGUTTI" w Palmanova (Włochy) Zuzanna Szczygieł z klasy p. Eweliny Markiel zajęła I miejsce

9

XIV Regionalny Konkurs z Literatury Muzycznej „MISTRZOWSKIE PRZEBOJE” w Skarżysku – Kamiennej Kasper Kądziołek przygotowany przez p. Jolantę Błażejewską-Majda otrzymał wyróżnienie

14-15

Egzaminy Dyplomowe Sekcja Dęta

16

Egzaminy Dyplomowe Fortepiany

17

Audycja klasy skrzypiec Bartłomieja Pęcherskiego

18

IX Konkurs Altówkowy dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia w Żywcu Anna Dziura z klasy altówki p. Danuty Popielak zajęła II miejsce, p. Agnieszka Zahaczewska-Książek otrzymała wyróżnienie za akompaniament

20

Koncert Szkolny w Sali Filharmonii Krakowskiej

22-24

Sprawdziany z rytmiki klas 3

22-25

Egzaminy promocyjne sekcja dęta

22

Audycja klasy skrzypiec p. Anny Woźniak

23-26

VIII Międzynarodowy Konkurs im. Janiny Garści w Stalowej Woli – Dominik Michalik z klasy fortepianu p. Barbary Pęcherskiej otrzymał wyróżnienie, p. Barbara Pęcherska otrzymała dyplom za wyróżniające przygotowanie ucznia

24

Skawińskie Konkursy Muzyczne Moja muzyka jest we mnie 2018 – Natalia Pałka z klasy wiolonczeli p. Aliny Grochali zajęła I miejsce, Amelia Kmita z klasy wiolonczeli p. Aliny Grochali otrzymała wyróżnienie, Tomasz Wiążewski z klasy skrzypiec p. Bartłomieja Pęcherskiego zajął II miejsce. P. Alina Grochala otrzymała dyplom dla wyróżniającego się pedagoga.

Audycja fortepianowa naszej absolwentki Zofii Satałay

25-26

„Alla Polacca” Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny w Warszawie – Tomasz Kania z klasy fortepianu p. Agnieszki Tęczar zajął II miejsce, Dominik Michalik z klasy fortepianu p. Barbary Pęcherskiej zajął II mijesce

26

Warsztaty puzonowe z p. Tomaszem Gajewskim

Audycja klasy harfy p. Barbary Rykiert

Audycja klasy skrzypiec Bartłomieja Pęcherskiego

28

III Festiwal Muzyki Niezwyczajnej Konkurs miniatur współczesnych pod patronatem Krzysztofa Pendereckiego – Bogna Wojtanowska z klasy fortepianu p. Grażyny Hesko-Kołodzińskiej zajęła II miejsce, Piotr Filemonowicz-Skoczek z klasy fortepianu p. Grażyny Hesko-Kołodzińskiej otrzymał wyróżnienie. Pani Grażyna Hesko-Kołodzińska otrzymała podziękowanie za przygotowanie uczniów do konkursu

28-30

Sprawdzian końcowy klas 6 i IV z kształcenia słuchu

Egzaminy promocyjne fortepiany