02

Koncerty uczniów na pl. Wolnica w ramach „Krakowskiego miodobrania”

04

Rada Pedagogiczna i Rozpoczęcie roku szkolnego

08

Zebrania sekcji

12

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

17

Wyjazdowy koncert orkiestry szkolnej pod dyr. P. Marka Hampla w Mielcu w ramach festiwalu

20

Warsztaty skrzypcowe z p. Anną Rzymyszkiewicz z Warszawy

26

Walne zebranie rodziców