04 Szkolny konkurs na wykonanie koncertu G-dur A. Vivaldiego sekcji instrumentów smyczkowych.
08 I festiwal Najmłodszych Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia „Brzdące dźwiękiem malujące” Zuzanna Szczygieł z klasy fortepianu p. Grażyny Hesko – Kołodzińskiej otrzymała tytuł „Brzdąc pięknie dźwiękiem malujący”.
09 Koncert Szkolny w sali Filharmonii Krakowskiej
10 Audycja „ Święto Ogrodów” w Szkole Podstawowej nr 114 w Krakowie.
10 – 13 Egzaminy końcowe sekcji instrumentów strunowych.
13 Egzamin końcowy uczniów klasy klawesynu.
12 - 14 Egzaminy ustne klas dyplomowych z kształcenia słuchu.
14 Audycje końcoworoczne uczniów sekcji instrumentów klawiszowych.
15 Audycje końcoworoczne uczniów sekcji instrumentów strunowych.
15 XVII Wojewódzki Przegląd Gitarowy w Krakowie – I miejsce zajęła Amelia Owczarska z klasy p. Joanny Baran.
15 Ponadregionalny Konkurs Pianistyczny dla Uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia „Czerwcowe dźwiękobranie” – II miejsce zajęła Julia Galos , III miejsce – Anna Strzałka z klasy p. Grażyny Hesko – Kołodzińskiej.
20 Zebrania sekcji.
21 Audycja barokowa w wykonaniu p. Zofii Brańki – Skocz oraz uczniów klasy klawesynu.
24 Rada Pedagogiczna.
24 Koncert Muzyki Rozrywkowej w Dworku Białoprądnickim.
25 – 27 Badania przydatności kandydatów do nauki w szkole.
28 Zakończenie roku szkolnego.