04 Udział pedagogów w wykładzie prof. Magdaleny Szczepanowskiej z UM w Warszawie pt. „O artykulacji w grze smyczkowej”
09 Wręczenie Nagród Prezydenta Miasta Krakowa dla wyróżniejących się Nauczycieli. Nagrody otrzymali: p. dyr. Janina Nowicka i p. Alicja Migielska
13-20 I konkurs Pianistyczny dla Dzieci i Młodzieży im. Fr. Chopina w Warszawie. Bartłomiej Kokot z klasy p. Alicji Migielskiej otrzymał I nagrodę, a p. A. Migielska- dyplom uznania za przygotowanie ucznia.
29 Konkurs kształcenia słuchu czytania nut głosem
Warsztaty wiolonczelowe prowadzone przez Piotra Bylicę (AM Kraków)