02 Posiedzenie Rady Pedagogicznej
06 Audycja klas pierwszych Sekcji Instrumentów Dętych
08 Audycja Harfowa p. Ireny Czubek - Dawidson i Lindsay Davidson
14 Audycja klas gitary p. Joanny Baran i Andrzeja Krawca
19 - 20 Sekcja Instrumentów Dętych - pierwsze przesłuchania dyplomantów i Przesłuchania półroczne
21 - 23 Sekcja Instrumentów Smyczkowych - przesłuchania półroczne
27 Koncert w Instytucie Pediatrii
30 Audycja uczniów p. Olgi Łazarskiej
Audycja uczniów p. Adama Dobrowolskiego