07 Nagranie programu dla TVP info o uczennicy Patrycji Oraczko z klasy Grażyny Hesko - Kołodzińskiej - laureatce konkursu stypendialnego dla dzieci romskich szczególnie uzdolnionych
08 Udział chóru szkolnego w spektaklu teatru "Łaźnia Nowa" pt. "Odpoczywanie" w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Boska Komedia"
10, 11 Przesłuchania CEA (etap szkolny) - sekcja dęta
15 Przesłuchania CEA (etap szkolny) - sekcja smyczkowa
16 Przesłuchania CEA (etap szkolny) - sekcja klawiszowa
18 Przesłuchania CEA (etap szkolny) - sekcja klawiszowa
17 Audycja uczniów klasy skrzypiec p. Anny Woźniak
19 Przesłuchania CEA (etap szkolny) - sekcja smyczkowa