04 Lekcja Otwarta z prof. Antonim Cofalikiem
06 Posiedzenie Rady Pedagogicznej
08 Lekcje otwarte z prof. Markiem Kalinowskim (kontrabas) z AM w Krakowie
22 Warsztaty "Higiena głosu" prowadzone przez p. Katarzynę Młynarczyk
24 Audycja muzyczna uczniów PSM II st. im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie, na której wystąpili absolwenci sekcji smyczkowej naszej szkoły.
25 Przesłuchania techniczne w klasach 1 - 3 Sekcja klawiszowa
26 Audycja dla rodziców klasy gitary p. Joanny Baran
27 II Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny Dziesięciolatków w Opolu - udział wziął Aleksander Suchorab z klasy p. Grażyny Hesko - Kołodzińskiej
27 Przesłuchania techniczne w klasach 1 - 3 Sekcja klawiszowa