01 Audycja Zofii Satały uczennicy p. Olgi Łazarskiej z udziałem uczniów POSM II st. w Krakowie
11 Warsztaty pianistyczne w ramach stałego punktu konsultacyjnego z p. prof. Mariolą Cieniawą z AM w Krakowie
17 Warsztaty gitarowe prowadzone przez prof. Piotra Zaleskiego z AM we Wrocławiu
18 Warsztaty "Higiena głosu" prowadzone przez p. Katarzynę Młynarczyk
19 "Niedzielne Matinee" - koncert w wykonaniu uczniów naszej szkoły w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
23 Zebranie z Prezydium Rady Rodziców
24 Dział Wychowania Przedszkolnego - audycja z cyklu "Poznajemy instrumenty"
27 Sekcja Smyczkowa - przesłuchania: "Etiuda Kreutzer'a"