06 Warsztaty fletowe i lekcje otwarte prowadzone przez p. prof. Barbarę Świątek - Żelazny z Akademii Muzycznej w Krakowie
13 Warsztaty skrzypcowe prowadzone przez p. prof. Antoniego Cofalika
14 Audycja klasy gitary p. Joanny Baran
17 Warsztaty pianistyczne prowadzone przez p. prof. Georgija Poljaka
20 Audycja klasy wiolonczeli p. Aliny Grochali
22 Wykład p. Bogdana Woźniaka dla nauczycieli sekcji smyczkowej pt. "Problemy instrumentalne w etiudach Kreutzera"
26-27 Przesłuchania techniczne klasa 4 i 5 sekcja klawiszowa
28-29 Udział części chóru w spektaklu "Odpoczywanie" w Teatrze "Łaźnia Nowa" z okazji "Roku Wyspiańskiego"
28 Audycja klasy skrzypiec p. Anny Woźniak