10 Audycja klasy fortepianu Małgorzaty Ostrowskiej - Jędrysek
11 Konkurs sonatowy dla klas 5 i III sekcji smyczkowej
11 Audycja klasy fortepianu Moniki Migi i Eweliny Markiel
15 Egzamin z rytmiki klasy 3 Katarzyny Dobosz
18 Audycja sekcji instrumentów smyczkowych
19 Krakowska Noc Muzealna - udział uczniów w koncertach organizowanych w sali Fontany Muzeum Historycznego i Kamienicy Hipolitów

Foto

23 Koncert szkolny wieńczący jubileusz 60 - lecia szkoły w Sali Filharmonii Krakowskiej

Foto

24 Konkurs na utwór dowolny dla klas 3 sekcji smyczkowej
25 Egzaminy końcowe klas fortepianu
25,26 Egzaminy końcowe klas instrumentów dętych
27 Egzaminy końcowe klas instrumentów smyczkowych
29,30 Egzaminy końcowe z kształcenia słuchu
29-31 Egzaminy promocyjne sekcji instrumentów dętych
31 Audycja Karoliny Kalinowskiej z POSM II st. W Krakowie