K. StępieńZ głębokim smutkiem i żalem żegnamy panią
 
Krystynę Rój – Stępniową,
 
w latach 1970-1990 dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie,
pedagoga o niebywałej dobroci, wielkim sercu dla dzieci i młodzieży,
zawsze oddanego szkole i kadrze pedagogicznej,
do ostatnich chwil swojego życia wielkiego przyjaciela szkoły.
 
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Szkoły Muzycznej I Stopnia Nr 1
im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie
 
 
Nekrolog K. Stępień